בעל מקצוע קסתן תריסים תובע 15,956 ש"ח . הנתבעת דינה דוידוף מגישה תביעה שכנגד

תא"מ 3352-07-15: קסטן תריסים בע"מ נ' דוידוף – התנגדות לביצוע שטר – כב' הרש' נ. רף – בית משפט השלום ברמלה
מספר בקשה:4 בפני כב' הרשם הבכיר נועם רף – מבקשת דינה דוידוף נגד משיבה קסטן תריסים בע"מ.
החלטה מגן דוידוף– המזכירות תפעל לאיחוד שני התיקים.

בהסכמת המשיבה ניתנת בזה למבקשת (דינה דוידוף בעלת מגן דוידוף) רשות להתגונן, באופן שהתצהיר ישמש כתב הגנה.

לאור סכום השיקים יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקשת (דינה דוידוף בעלת מגן דוידוף).

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום, תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקשת (דינה דוידוף בעלת מגן דוידוף) תגיש השלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהיר עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקשת (דינה דוידוף בעלת מגן דוידוף). בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור, ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות בלבד.

 

תזכורת פנימית למזכירות ליום 1.5.16. לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום,  י"ג אדר א' תשע"ו, 22 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.