דינה דוידוף ואמנון דוידוף תובעים 1,055,110 ש"ח מהשיפוצניק בעל מקצוע שלמה קורקוס שמגיש נגדם תביעה שכנגד

א 53430-07-15: דוידוף ואח' נ' ראיתה חברה לבניין.  תביעה כספית אחרת  כב' השו' ר. פלג  בית משפט השלום בכפר סבא  ממתין לכתב טענות
השופט רונן פלג
1. ד"ר אמנון דוידוף
2. דינה דוידוף
נגד –
1. ראיתה חברה לבנין והשקעות בע"מ
2. שלמה קורקוס

החלטה – 1.הצדדים הגישו תביעות הדדיות בקשר לעבודות בניה ושיפוץ נרחבות שבוצעו על ידי חברת "ראיתה" בבית משפחת דוידוף.

מספר בקשה:27 בפני כבוד השופט  רונן פלג
המבקשים
1. עו"ד דינה דוידוף
2. ד"ר אמנון דוידוף
נגד המשיבים
1. שלמה קורקוס
2. ראיתה חברה לבנין והשקעות בע"מ
החלטה

 1. לפניי בקשת המבקשים (עו"ד דינה דוידוף , ד"ר אמנון דוידוף) להתיר להם לתקן את כתב התביעה, בטענה שהתגלה ליקוי נוסף במרתף הבית, בדמות צינור ניקוז כיור שהושאר פתוח. הבקשה מסתמכת על חוות דעת חדשה של מומחה מטעם המבקשים (עו"ד דינה דוידוף , ד"ר אמנון דוידוף).
 1. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה.

דיון והכרעה

 1. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, קובעת כך:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות".

 1. בסוגיית תיקונם של כתבי טענות, הפסיקה נקטה גישה ליברלית בכפוף לסייגים. כך ברע"א 1808/16 אהרון אמסלם ואח' נ' לאה אלון ואח' [פורסם במאגרים – 28/3/16], מפי כב' השופט נ' סולברג:

"כידוע, מחוקק המשנה העניק בתקנה 92 לתקסד"א, שיקול דעת רחב לביהמ"ש להפעיל את סמכותו לתיקון כתב טענות בכל עת, ובלבד ששוכנע שהדבר מוצדק על מנת להכריע בשאלות שבאמת שנויות במחלוקת בין בעלי הדין הנצים. גישת בתי המשפט לתיקון כתבי טענות היא ליברלית ביותר, בייחוד מקום שבו מדובר בשלב מוקדם של ההליך, בטרם החל בירור התובענה לגופה. ברוב המקרים, ניתן יהיה לרפא את הנזק שנגרם למשיב בבקשה באופן של פסיקת הוצאות. הדברים אמורים ביתר שאת נוכח המעמד העל-חוקתי של זכות הגישה לערכאות. ברם, כידוע, גם זכות זו אינה נותרת ללא גבול. מולה יש לבחון את הנזק הדיוני הנגרם לבעל הדין שכנגד כתוצאה מהתיקון המבוקש, ובהתחשב בנסיבות ההליך.

כפי שנקבע בפסיקה, מקרים אשר עלולים להצדיק סירוב לבקשה לתיקון הם למשל מקרים בהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום-לב, או מקרים שבהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אילו הוגשה הבקשה מחדש, כגון טענה להתיישנות, או מקום בו מבקש התיקון מעוניין להוסיף עילת תביעה חדשה, שהראיות לגביה שונות מאלו הדרושות להוכחת העילה שבכתב התביעה המקורי. בהקשר זה נקבע כי לצורך כך תינתן למונח 'עילה' פרשנות רחבה, ככזו המתייחסת לאו דווקא לאותן העובדות המקימות את הסעד המבוקש, אלא לעסקה או לזכות הנטענת על ידי בעל הדין".

 1. בענייננו, בקשת המבקשים (עו"ד דינה דוידוף , ד"ר אמנון דוידוף) לתיקון כתב התביעה הוגשה כמעט 3 שנים לאחר פתיחת ההליך ולאחר שכבר הוגשה לבית המשפט חוות דעת המומחה מטעמו.
 1. עם זאת, לא מצאתי כי המבקשים (עו"ד דינה דוידוף , ד"ר אמנון דוידוף) נהגו בחוסר תום לב או שלא יהיה בתיקון תועלת. על פני הדברים, התיקון יאפשר לבית המשפט לדון בכל הטענות השנויות במחלוקת בין הצדדים. זאת בשים לב להודעת המומחה מטעם בית המשפט מיום 1/7/18, שלפיה הליקוי הנטען הוא לכאורה ליקוי חדש ולא כזה שנטען לו בעבר.
 1. מובן שאין להתעלם מכך שהמשיבים יידרשו להגיש כתב הגנה מתוקן באופן שיגרום להם הוצאות.
 1. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. כתב התביעה המתוקן יוגש לתיק עד ליום 15/7/18. המבקשים (עו"ד דינה דוידוף , ד"ר אמנון דוידוף) ישלמו למשיבים הוצאות בסך של 2,000 ₪.
 1. כתב הגנה מתוקן יוגש עד ליום 1/9/18 (ימי הפגרה יבואו במניין הימים). עד למועד זה, על המשיבים לבצע את הבדיקות הנדרשות להם בנוגע לליקוי הנטען החדש.
 1. לאחר מכן בית המשפט ינחה את המומחה מטעם בית המשפט לבדוק את הליקוי הנטען ולהגיש תוספת לחוות דעתו.
 1. תזכורת פנימית למעקב בית המשפט ליום 5/9/18.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ח, 03 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

============================

בפני כבוד השופט  רונן פלג
1. אמנון דוידוף
2. דינה דוידוף
נגד
1. ראיתה חברה לבנין והשקעות בע"מ
2. שלמה קורקוס
החלטה

 1. חוות דעתו המשלימה של המומחה מטעם בית המשפט הוגשה לתיק.
 1. אם מי מהצדדים מבקש להגיש למומחה שאלות הבהרה, יעשה כן עד ליום 28/7/19 (ימי הפגרה באים במניין הימים). המומחה ישיב לשאלות בתוך 14 יום מעת קבלתן.
 1. דיון קדם משפט יתקיים ביום 19/9/19 בשעה 12:00. חובת התייצבות אישית למי משני התובעים ולנתבע 2.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ט, 13 יולי 2019, בהעדר הצדדים.