בעל מקצוע נגר בשם חסן מוחמד תובע את עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף

עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף (הנתבעים)

עו"ד דינה דוידוף  ד"ר אמנון דוידוףעו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף (הנתבעים)

"א (רמלה) 2049/99 – חסן מוחמד נ' דבידוביץ אמנון ואח' שלום רמלה

ת"א (רמלה) 2049/99

חסן מוחמד

נ ג ד

  1. אמנון דוידוף

  2. דינה דוידוף

בית משפט השלום רמלה

[30.04.2003]

כב' השופטת ז. בוסתן

בשם התובע – עו"ד עימראן חרבגיי

בשם הנתבעים – עו"ד הופן חגי

פסק דין

התובע והנתבע שכנגד (שיקרא להן "התובע"), נגר.

הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) והתובעים שכנגד (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) שיקראו להלן "הנתבעים", בני זוג אשר הזמינו מאת התובע עבודות נגרות לביתם החדש בשוהם.

התביעה

על פי האמור בכתב התביעה הזמינו הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) אצל התובע עבודות בהיקף של 45,000 ₪ (לא כולל מע"מ). פירוט העבודות שהוזמנו מצוי בהזמנה מס' 294 מיום 4.10.97 אשר העתק ממנה מצורף לכתב התביעה כנספח א' (ואשר תקרא להלן "ההזמנה").

במהלך העבודה הזמינו הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף בעלי מגן דוידוף) אצל התובע עבודות נוספות כמפורט בכתב התביעה (סעיף 7). עלות העבודות הנוספות 12,140 ₪ ובצרוף מע"מ (בשעור של 17% כפי שהיה נוהג בעת ההזמנה) 14,203 ₪.

לטענת התובע שילמו לו הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) על חשבון העבודה והעבודות הנוספות סך של 21,000 ₪ בלבד.

את היתרה בסך 45,853 ₪ הוא תובע בתביעה זו.

גירסת הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף)

הנתבעים מאשרים כי הזמינו אצל התובע עבודות נגרות. לטענתם סוכם כי התשלום עבור כל העבודות יהיה בסך של 44,000 ₪ כשסכום זה כולל מע"מ.

הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) טוענים כי כל העבודות אותם הזמינו פורטו בהזמנה והם לא הזמינו עבודות נוספות. לטענתם, ארון מגירות הנזכר בסעיף 7ח' לכתב התביעה,ואשר אינו מוזכר בהזמנה, הוא חלק שנחתך מתוך ארון מגירות אותו עשה התובע בחדר ההורים והיה בו פגם.

הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף בעלי מגן דוידוף) טוענים כי שילמו לתובע 40,000 ₪. חלק במזומן, על פי בקשת התובע, וחלק בשיקים. היתרה בסך 4,000 ₪ לא שולמה והיא משקפת להערכת הנתבעים את מחיר הפריטים שלא סופקו על ידי התובע על אף שהיו חלק מההזמנה.

הנתבעים (עו"ד דינה דוידוף ובעלה ד"ר אמנון דוידוף) טוענים כי לא רק שהתובע לא סיפק חלק מהפריטים שהוזמנו, אלא שחלק מהפריטים לא בוצע בהתאם להזמנה. עוד טוענים הנתבעים כי זמן קצר לאחר שהתובע סיים עבודתו התגלו בפריטים אותם סיפק ליקויים רבים והתברר כי העבודה בוצעה באופן גרוע, תוך שימוש בחומרים מאיכות ירודה.